НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ

КОМЕНТАРІ

[1] Ющенко Віктор Андрійович, народився в 1954 р., український політик, третій Президент України з часів набуття незалежності.

[2] Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) - держава (30 грудня 1922 - серпень 1991 рр.). 1-й з'їзд Рад СРСР затвердив Декларацію і Союзний договір про утворення СРСР шляхом державного об'єднання Російської, Білоруської, Закавказької та Української радянських республік, заснувавши СРСР. Біловезькою Угодою про створення Союзу Незалежних Держав підписаною 8 грудня 1991 р. в Державній резиденції Віскулі (західна Білорусь) було проголошено створення Співдружності Незалежних Держав.

[3] Кримінальна відповідальність за службу в білих арміях амністувалась Постановою Президії ЦВК № 620 від 2 листопада 1927 р. "Про амністію".

[4] Кримінальний кодекс Української СРСР 1927 р. передбачав кримінальну відповідальність за недонесення органам влади інформації про підготовку злочину або антира-дянських діях і висловлюваннях (ст.ст.54-1г, 54-12 - від 6 місяців цивільним особам до 10 р. позбавлення волі військовослужбовцям).

[5] Сталін (справжнє прізвище - Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (1879-1953рр.), радянський державний і політичний діяч, Генеральний секретар КЦ ВКП(б), Голова Ради міністрів СРСР. З кінця 20-х років XX ст. мав необмежену владу.

[6] Єжов Микола Іванович(1895-1940 рр.), радянський партійний діяч, один з керівників органів державної безпеки. В 1937 р. Генеральний комісар державної безпеки. 03.02.1940 р. в за необґрунтовані репресії засуджений військовою колегією Верховного суду СРСР до розстрілу.

[7] Денікін Антон Іванович (1872-1947 рр.), російський військовий діяч, учасник російсько-японської війни, головнокомандувач антибільшовицькими силами Півдня Росії під час громадянської війни в Росії в 1918-1920 рр.

[8] Врангель Петро Миколайович (1878-1928 рр.) генерал-лейтенант, барон, активний учасник Білого руху. З жовтня 1920 р. головнокомандувач Збройними силами Півдня Росії в Криму. З листопада 1920 р. в еміграції. Засновник "Русского общевоинского Союза" (РОВС), який об'єднав більшість учасників білого руху в еміграції.

[9] Тихонівська церква (Тихонівці) - духовенство і вірні Російської Православної Церкви, прихильники московського патріарха Тихона (1917-1925 рр.).

[10] Євангелізм - напрямок протестантизму в християнстві, розповсюдився в Східній Україні і Росії наприкінці XIX ст.

[11] Баптизм - напрямок протестантизму в християнстві, виник на початку XVII ст. Особливе значення в баптизмі надається особистій вірі. Хрещення розглядається як знак духовного відродження. Баптизм вимагає від віруючих активної місіонерської діяльності.

[12] Просвіта - українське культурно-освітнє товариство, було засноване 8 грудня 1868 р. у Львові. Основним завданням товариства було сприяння просвіті українського народу в культурному, національно-політичному та економічному напрямках. Активно діяло на початку XX ст. і невеликий період часу німецької окупації.

[13] Калінін Михайло Іванович (1875-1946 рр.), радянський державний і політичний діяч, перший Голова ЦВК СРСР, в 1938-1946 рр. Голова Президії Верховної Ради СРСР.

[14] Колчак Олександр Васильович (1874-1920 рр.), російський морський офіцер, адмірал. Голова білого руху. Учасник русійсько-японської, першої світової і громадянської воєн.

[15] Автокефальна церква - православна церква в Україні та в українській діаспорі в США і Західній Європі. В Україні розповсюдилася з 20-х рр. XX ст. Визнає за джерела Божого Одкровення Святе Письмо і Святе Передання. Зберігає сім таїнств: хрещення, миропомазання, сповідь, євхаристію, вінчання, священство, оливопомазання. Мова богослужіння українська та церковнослов'янська.

[16] Партія максималістів - ліва фракція російських соціалістів-революціонерів.

[17] Волинська повстанська армія - збройні загони Організації Українських Націоналістів (ОУН) на Волині восени 1942 р. під проводом Степана Бандери, які мали також назву Українська Повстанська Армія (УПА). Створені для оборони населення як від німецького терору, так і від радянських партизан, які взимку 1942-1943 рр. наступали з білоруських лісів, грабували населення, та своїми акціями провокували ще сильніші німецькі репресії.

[18] Петлюра Симон Васильович (1879-1926 рр.), український політичний і діяч, в 19191920 рр. голова Директорії Української Народної Республіки, один з засновників і лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії.

[19] Соціалісти-революціонери (есери), російська партія, яка утворилася з об'єднання різних народницьких груп у Росії й в еміграції в 1901 р.

[20] Анархізм - суспільно-політична течія, яка виступала за негайне знищення всякої державної влади шляхом стихійного бунту мас і створення федерації дрібних автономних асоціацій виробників і споживачів. В Україні став поширюватись з кінця XIX ст. В 1917-1921 рр. анархізм був ідейною основою багатьох селянських рухів, особливо махновщини. Українські анархісти боролися проти всіх влад - німецьких окупантів, української держави, білогвардійців, більшовиків. На початку 1920-х рр. всі анархістські рухи в Україні були розгромлені більшовиками.

[21] Організація Українських Націоналістів (ОУН) утворена на І Конгресі українських націоналістів у Відні в січні-лютому 1929 р. шляхом об'єднання Української Військової Організації (УВО) та студентських націоналістичних спілок.

[22] Юнацьке Гуфце праця - воєнізована молодіжна організація в 1918-1921 рр. в Польщі

[23] Меншовики - фракція Російської Соціал-Демократичної Робітничої Партії (РСДРП) яка утворилася після розколу партії на II з'їзді РСДРП в Лондоні в 1903 р. В Україні меншовики перебували в одній партії з більшовиками у складі РСДРП до серпня 1917 р. Після перевороту 1917 р. меншовики були в опозиції до комуністичної диктатури в радах. Від 1922 р. репресії проти меншовиків унеможливили легальну діяльність партії в СРСР.

[24] Керенський Олександр Федорович(1881-1970 рр.), російський політичний діяч, в 1917 р. був 2-м прем'єр-міністром Тимчасового уряду.

[25] Фолькдойче - загальна назва німецьких національних меншин у європі напередодні та в роки Другої світової війни 1939-1945 рр. Під час нацистської окупації України фольксдойче мали привілеї в зачисленні до вищих та середніх ланок адміністративного апарату, широко залучались до роботи в цивільній адміністрації в Україні, у поліційних органах, військах СС, до охорони об'єктів військового значення, а також до колонізації українських земель у формі так званих німецьких поселень. З відступом німецьких військ з України частина фольксдойче відійшла на Захід. Фольксдойче які залишилися в Україні були, як правило, звинувачені радянськими каральними органами у співробітництві з окупантами, засуджені на тривалі строки ув'язнення та депортовані в північні області Радянського Союзу.

[26] Штаб повстанських військ України - політична організація яка мала за мету збройне повстання, повалення радянської влади, відокремлення України від СРСР, відновлення власності на землю.

[27] Спілка Визволення України, за радянськими джерелами була підпільною контрреволюційною націоналістичною організацією, яка нібито існувала в Україні від червня 1926 до липня 1929 р. Показовий процес над 45 керівниками і головними діячами СВУ відбувся в оперному театрі у Харкові 9 березня-19 квітня 1930 р. Згідно з обвинувальним висновком, СВУ ставила собі завдання визволення українського народу й заснування самостійної української республіки. В літературі переважає думка, що СВУ не існувала як організація, а була вигадкою ДПУ для розгрому української національної інтелігенції.

[28] Бунд - організація (1897-1921 рр.), яка об'єднувала головним чином єврейських ремісників західних областей Росії.

[29] Вільне козацтво - політична організація, яка відокремилась від Штабу повстанських військ України і мала схожу з ШПВУ програму.

[30] Спілка повернення на батьківщину - організація емігрантів в Болгарії в 20-х рр. XX ст., яка надавала допомогу в листуванні з родичами в СРСР і виїзд емігрантів в СРСР.

[31] Синьожупанники - Синьожупанна дивізія (назва від кольору уніформи) сформована після Берестейського миру на підставі договору української мирової делегації з Німеччиною з українських полонених у Німеччині в 1918 р.

[32] Центральна Рада - революційний парламент України (17.03.1917-29.04.1918 рр.), який керував українським національним рухом і своїм 4 Універсалом проголосила незалежність України.

[33] Гашомер (Страж) - єврейська організація самооборони заснована в 1906 р. в Палестині.

[34] П'ятидесятники - близька до баптизму за характером віровчення протестантська течія в християнстві. В Україні п'ятидесятники розповсюдилося в 20-х рр. XX ст. В основі віровчення п'ятидесятників - Біблія. основним догматом є вчення про сходження "духа святого" на кожного віруючого, внаслідок чого він отримує так звані "духовні дари". Сектанти не визнають поклоніння іконам, "святим мощам", не носять натільних хрестиків, заперечують багато свят і обрядів православної та католицької церков.

[35] Несогласники - група землевласників, яка в 20-х рр. XX ст. боролась проти розподілу земельних ділянок за кількістю членів родини.

[36] Неплюївське братство - засновник Неплюєв Микола Миколайович (1851-1908 рр.), публіцист, богослов, соціальний практик, педагог, композитор, який розробив програму переходу України від капіталізму до християнського суспільства, структурними одиницями якого були трудові братства. В 1888 р. створено "Православное Xрестовоз-движенское первое Трудовое братство" в с. Воздвиженське Ямпільського р-ну. В 1901 р. Неплюєв передав Трудовому Братству в повну власність своє нерухоме майно (16 тисяч десятин землі з лісом, будівлями, ливарним, цегельним, двома винокурними заводами та інше). В 1919 р. братство перетворено в комуну, в 1924 р. в колгосп.

[37] Гехолуц (Першопроходець) - єврейська організація, яка готувала юнаків і дівчат до сільськогосподарської праці, а також до переїзду в Ізраїль.

[38] Польська організація військова - польська військово-націоналістична організація яка мала на меті насильницьке повалення радянської влади і відокремлення України від СРСР за допомогою польської інтервенції при безпосередньому керівництві польських військових кругів.

[39] Російська Визвольна Армія (РОА) - антирадянське військове з'єднання, яке воювало під час Другої світової війни на боці Німеччини та проти Радянського Союзу. РОА була формально збройними силами Комітету Визволення Росії під проводом генерала Власова. Складалася переважно з добровольців з числа радянських перебіжчиків, військовополонених та колишніх членів емігрантського Білого руху Росії.

[40] Українські січові стрільці - українське військове формування, створене в серпні 1914 р.

[41] Українські ліві есери (боротьбісти УПСР) - споріднена з російською партією со-ціалістів-революціонерів. Як всеукраїнська партія УПСР оформилася в квітні 1917 р. в Києві. На ГУз'їзді УПСР в травні 1918 р. стався розкол партії на ліве крило - боротьбістів, яке захопило ЦК і стояло на позиціях "радянської форми" влади та за співпрацю з більшовиками, і праве крило - так звана "центральна течія". В травні 1919 р. боротьбісти перейменувалися на Українську партію Соціалістів-Революціонерів-Боротьбістів (комуністів).

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ І ПУНКТІВ КАРНОГО КОДЕКСУ

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1927 РОКУ Особлива частина (витяг)

Розділ І Контрреволюційні злочини

541. Контрреволюційною вважається всяка дія, спрямована на повалення, підрив або послаблення влади робітничо-селянських Рад і обраних ними на підставі Конституції Союзу РСР і Конституцій союзних республік робітничо-селянських урядів Союзу РСР, союзних і автономних республік, або на підрив чи послаблення зовнішньої безпеки Союзу РСР і основних господарських, політичних та національних здобутків пролетарської революції.

В силу міжнародної солідарності інтересів усіх трудящих такі самі дії визнаються контрреволюційними і тоді, коли вони спрямовані проти всякої іншої держави трудящих, хоч би і такої, що не входить до Союзу РСР.

*541а. За зраду батьківщини, тобто за дії, вчинені громадянами Союзу РСР на шкоду воєнній моці Союзу РСР, його державній незалежності або недоторканності його території, як-от: шпигунство, видача воєнної або державної таємниці, перехід на сторону ворога, втеча або переліт за кордон -

вищий захід соціального захисту - розстріл з конфіскацією всього майна, а при пом'якшуючих обставинах - позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією всього майна. (В редакції 20 липня 1934 р. - 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).

541б. За ті самі злочини, вчинені військовослужбовцями, - вищий захід соціального захисту - розстріл з конфіскацією всього майна. (В редакції 20 липня 1934 р. 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).

541в. В разі втечі або перельоту за кордон військовослужбовця, до повнолітніх членів його родини, якщо вони чим-небудь сприяли готованій або вчиненій зраді, або, хоча б знали про неї, але не довели про це до відома влади, застосовується -

позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією всього майна.

До всіх інших повнолітніх членів родини зрадника, що жили спільно з ним або були на його утриманні до моменту вчинення злочину, застосовується -

позбавлення виборчих прав та заслання до віддалених районів Сибіру на п'ять років. (У редакції 20 липня 1934 р. - 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).

541г. За недонесення з сторони військовослужбовця про готовану або вчинену зраду -

позбавлення волі на десять років.

За недонесення з сторони інших громадян (не військовослужбовців) -

позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців. (У редакції 20 липня 1934 р. - 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).

542. За збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою на радянську територію озброєних банд, захоплення влади в центрі або на місцях з тією самою метою і, зокрема, щоб силоміць відірвати від Союзу РСР і окремої союзної республіки будь-яку частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з іноземними державами договори, застосовується -

вищий захід соціального захисту - розстріл або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією майна і з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим громадянства Союзу РСР та вигнання за межі Союзу РСР назавжди з допущенням при пом'якшуючих обставинах зниження до позбавлення волі на строк не менш, як три роки, з конфіскацією всього або частини майна.

543. За зносини з контрреволюційною метою з іноземною державою або з окремими її представниками, а також за сприяння будь-яким способом іноземній державі, що воює з Союзом РСР або бореться з ним шляхом інтервенції чи блокади, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.

544. За допомогу будь-яким способом тій частині міжнародної буржуазії, яка, не визнаючи рівноправності комуністичної системи, що приходить на зміну капіталістичній системі, прагне її повалити, а також тим суспільним групам і організаціям, що є під впливом цієї буржуазії або безпосередньо організовані нею, здійснити ворожу проти Союзу РСР діяльність, застосовується -

позбавлення волі на строк не менше, як три роки, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу, або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією майна і з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим громадянства Союзу РСР і вигнанням за межі Союзу РСР назавжди.

545. За схиляння іноземної держави або будь-яких у ній суспільних груп через зносини з їхніми представниками, використовування фальшивих документів або іншими способами до оголошення війни, до збройного втручання в справи Союзу РСР або до інших ворожих дій, зокрема: до блокади, захоплення державного майна Союзу РСР або союзних республік, розриву дипломатичних відносин, розриву укладених з Союзом РСР договорів тощо, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.

*546. За шпигунство, тобто за передачу, викрадення або збирання для передачі відомостей, що за змістом своїм є спеціально охоронюваною державною таємницею, іноземним державам, контрреволюційним організаціям або приватним особам, застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як три роки, з конфіскацією всього або частини майна, а в тих випадках, коли шпигунство спричинило або могло спричинити особливо тяжкі наслідки для інтересів Союзу РСР -

вищий захід соціального захисту - розстріл, або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією майна, з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим громадянства Союзу РСР та з вигнанням за межі Союзу РСР назавжди.

За передачу, викрадення або збирання для передачі економічних відомостей, які за своїм змістом не є соціально охоронюваною державною таємницею, але які не підлягають оголошенню через безпосередню заборону закону або з наказу керівників відомств, установ і підприємств, за винагороду або безплатно організаціям і особам, зазначеним вище, застосовується -

позбавлення волі на строк до трьох років.

*546а. За розголошення відомостей, які становлять державну таємницю, вчинене особами, яким були довірені ці відомості або які могли одержати ці відомості у зв'язку з своїм службовим становищем, оскільки ці дії не можуть бути кваліфіковані як зрада батьківщини або шпигунство, -

ув'язнення до виправно-трудових таборів строком від восьми до дванадцяти років.

За розголошення приватним особам відомостей, які становлять державну таємницю, оскільки ці дії не можуть бути кваліфіковані як зрада батьківщини або шпигунство, -

ув'язнення до виправно-трудових таборів строком від п'яти до десяти років.

За заяву або передачу за кордон винаходів, відкриттів і технічних удосконалень, які становлять державну таємницю, зроблених в межах СРСР, а також зроблених за кордоном громадянами СРСР, командированими державою, якщо ці злочини не можуть бути кваліфіковані як зрада батьківщини або шпигунство, -

ув'язнення до виправно-трудових таборів строком від десяти до п'ятнадцяти років.

*546б. За втрату службовими особами матеріалів, документів і видань, які містять відомості, що становлять державну таємницю, якщо ці дії за своїм характером не тягнуть за собою за законом більш тяжкої кари, -

ув'язнення до виправно-трудових таборів строком від чотирьох до шести років.

За той же злочин, якщо він спричинився до тяжких наслідків, -

ув'язнення до виправно-трудових таборів строком від шести до десяти років. В редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР від 23 лютого 1948 р.).

*547. За підрив державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або кредитної системи, а також кооперації, вчинений з контрреволюційною метою через відповідне використання державних установ і підприємств або через протидіяння 'їх нормальній діяльності, а також за використання державних установ і підприємств або протидіяння їх діяльності, вчинене в інтересах колишніх власників або заінтересованих капіталістичних організацій, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542. 548. За вчинення терористичних актів, спрямованих проти представників радянської влади або діячів революційних робітничих і селянських організацій, і за участь у виконанні цих актів хоч би і особами, які не належать до контрреволюційної організації, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.

*549. За зруйнування або пошкодження з контрреволюційною метою через вибух, підпал або іншими способами залізничних та інших шляхів і засобів сполучення, засобів народного зв'язку, водопроводу, громадських складів та інших споруд або державного чи громадського майна застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.

5410. За пропаганду або агітацію, яка полягає в заклику до повалення, підриву або послаблення радянської влади чи до вчинення окремих контрреволюційних злочинів (ст.ст. 542-549), а також за розповсюдження чи виготовлення або зберігання літератури того самого змісту застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців. За ті самі дії під час масових заворушень або з використанням релігійних чи національних забобонів мас, або у воєнній обстановці, або в місцевостях, оголошених на воєнному стані, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.

5411. За всяку організаційну діяльність, спрямовану на підготування або вчинення передбачених в цьому розділі злочинів, а також за участь в організації, утвореній для підготування або вчинення одного з злочинів, передбачених в цьому розділі, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені у відповідних статтях цього розділу.

5412. За недонесення про певно відомий підготовлюваний або про вчинений контрреволюційний злочин застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців.

5413. За активні дії або активну боротьбу проти робітничого класу і революційного руху, проявлені на відповідальній або секретній (агентура) посаді за царського ладу або в контрреволюційних урядах у період громадянської війни, застосовуються -

заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.

*5414. За контрреволюційний саботаж, тобто за те, що будь-хто свідомо не виконає певних обов'язків або навмисно недбало їх виконає з спеціальною метою послабити владу уряду і діяльність державного апарату, застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як один рік, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна.

Розділ II

Злочини проти порядку управління

55. Злочином проти порядку управління визнається кожна вчинена без контрреволюційної мети дія, яка порушує правильну діяльність органів управління чи народного господарства або послаблює силу і авторитет влади і поєднана з опором органам влади, перешкодою їх діяльності або непокорою законам.

А. Особливо для Союзу РСР небезпечні злочини проти порядку управління

5615. Особливо небезпечними для Союзу РСР злочинами проти порядку управління визнаються ті з зазначених у попередній статті злочинів, що хитають основи державного управління та господарської могутності Союзу РСР і союзних республік.

5616. За масові заворушення, які супроводжуються погромами, руйнуванням залізничних шляхів або інших засобів сполучення і зв'язку, вбивствами, підпалами та іншими подібними вчинками, застосовується:

а) до організаторів і керівників масових заворушень, а також до всіх учасників, що вчинили зазначені вище злочини або збройно вчинили опір владі, -

позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна;

б) до інших учасників -

позбавлення волі на строк не більш, як три роки.

За масові заворушення, не обтяжені злочинами, зазначеними вище, але поєднані з явною непокорою законним вимогам влади, або з протидіянням виконанню покладених на неї обов'язків, або з примушенням її виконувати явно незаконні вимоги, застосовується -

позбавлення волі на строк не більш, як один рік.

5617. За бандитизм, тобто за організацію озброєних банд та участь у них і в організованих ними нападах на радянські і приватні установи або поодиноких громадян, за зупинення поїздів і зруйнування залізничних шляхів та інших засобів сполучення і зв'язку, застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як три роки, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна.

5618. За ухиляння від чергового призову на дійсну військову службу застосовуються -

виправно-трудові роботи на строк до одного року.

За ухиляння від чергового призову на дійсну військову службу при обтяжуючих обставинах, зокрема через заподіяння собі пошкодження на тілі, симуляцію хвороби, фальшування документів, підкуп службової особи тощо або під приводом релігійних переконань, застосовується, -

позбавлення волі на строк до п'яти років. (У редакції 15 грудня 1930 р. - 33 УРСР, 1930 р., № 29, ст. 263).

5619. За ухиляння осіб, залічених до тилового ополчення, і осіб, звільнених від обов'язкової військової служби через релігійні переконання, від призову у воєнний час до частин тилового ополчення і до трудових частин -

позбавлення волі на строк не менш, як один рік. (У редакції 13 травня 1934 р. - 33 УРСР, 1934 р., № 19, ст. 158).

*5620. За відмову або ухиляння в умовах воєнного часу від внесення податків або від виконання повинностей (зокрема військово-автотранспортної, військово-кінської, військово-возової і військово-суднової) застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна.

5621. За пропаганду або агітацію, спрямовану на підбурювання національної або релігійної ворожнечі чи розбрату, а також за розповсюдження або виготовлення і зберігання літератури того самого характеру застосовується -

позбавлення волі на строк до двох років.

За ті самі дії у воєнній обстановці або при масових заворушеннях застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна.

*5622. За підроблювання або збут у виді промислу підробленої металевої монети, білетів державної скарбниці, білетів Державного банку Союзу РСР, державних цінних паперів, а також за підроблювання або збут у виді промислу підробленої іноземної валюти застосовується -

вищий захід соціального захисту - розстріл з конфіскацією майна, допускаючи при пом'якшуючих обставинах зниження до позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини майна.

За підроблювання у виді промислу чеків, документів на грошові вклади і вклади в цінних паперах, а так само свідоцтв на грошові акредитиви застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини майна. За підроблювання або збут у виді промислу підроблених знаків поштової оплати, квитків залізничного і водного транспорту та інших проїзних і на перевіз вантажів документів застосовується -

позбавлення волі на строк до трьох років. (У редакції 15 березня 1930 р. - 33 УРСР, 1930 р., № 8, ст. 91).

5623. За недонесення про певно відомі підготовлювані або вчинені злочини, передбачені в статтях 5616, 5617, 5622, застосовується -

позбавлення волі на строк до одного року.

5624. За кваліфіковану контрабанду застосовується, крім зробленої митним управлінням конфіскації товарів і накладення штрафів, -

позбавлення волі на строк не менш, як один рік, з конфіскацією всього або частини майна, а при особливо обтяжуючих обставинах з підвищенням аж до вищого заходу соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна.

5625. За сприяння незаконному переходові державних кордонів, вчинене як промисел або службовими особами, застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як один рік.

57. За масову, при попередній змові, відмову або ухиляння платити податки або відбувати повинності (зокрема, військову, автотранспортну, військово-кінську, військово-возову, військово-суднову), від учбових зборів, від допризовної підготовки, від перевірних зборів військовозобов'язаних запасу, від спробних і перевірних мобілізацій застосовується -

позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, з конфіскацією всього або частини майна або штраф у десятикратному розмірі невиплачених платежів. (У редакції 28 вересня 1929 р. - 33 УРСР, 1929 р., № 24, ст. 197).

*58. За злісний, тобто впертий, незважаючи на очевидну до того змогу і застосування відповідними органами стягнення податків та зборів заходів стягнення, неплатіж у встановлений строк належних податків та зборів з обов'язкового окладного страхування або за відмову їх заплатити в той же строк, а так само за відмову виконати загальнодержавного значення повинності чи роботи, незважаючи на вжиті згідно з законами, що регулюють виконання цих повинностей і робіт, заходи адміністративного впливу,

- позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, або виправно-трудові роботи з застосуванням в обох випадках штрафу не більш десятикратного розміру несплачених платежів. (У редакції 15 березня 1930 р. - 33 УРСР, 1930 р., № 8, ст. 91).

За те, що куркульські елементи в установлені строки не сплатять податків і зборів, не виконають завдань загальнодержавного значення або за інші форми опору їх соціалістичному будівництву -

позбавлення волі на строк не менш, як один рік, або виправно-трудові роботи з конфіскацією в обох випадках усього або частини майна. (В редакції 25 лютого 1931 р.

- 33 УРСР, 1931 р., № 6, ст. 54).

581. За те, що одноосібники повторно не виконають своїх зобов'язань щодо здавання хліба, або картоплі, або соняшнику державі в установлені строки, -

позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, або виправно-трудові роботи на строк до одного року.

За ті самі дії, що вчинили куркульські елементи, хоч би і вперше, а також інші особи при обтяжуючих обставинах: змова групи осіб або опір органам влади під час стягнення, -

позбавлення волі на строк не менш, як п'ять років, з конфіскацією всього або частини майна, з засланням або без нього. (В редакції 4 квітня 1933 р. - 33 УРСР, 1933 р., № 18, ст. 216).

582. За те, що особи, які зобов'язані здавати державі хліб або картоплю, або соняшник, на виконання своїх зобов'язань здадуть або спробують здавати державі явно недоброякісне або попсоване зерно, або картоплю, або соняшник, -

позбавлення волі на строк до двох років. (У редакції 4 квітня 1933 р. - 33 УРСР, 1933 р., № 18, ст. 216).

80. За виїзд за кордон або в'їзд до Союзу РСР без установленого паспорта або дозволу належної влади -

ув'язнення в табір на строк від одного до трьох років. (У редакції 4 листопада 1936 р.

- 33 УРСР, 1936 р., № 50, ст. 274).

Розділ IV

Порушення правил про відокремлення церкви від держави

110. За вчинення обманних дій з метою викликати суєвірство в масах населення, щоб добути таким способом будь-яку користь, застосовуються -328

виправно-трудові роботи на строк до одного року або штраф до п'ятисот карбованців1.

111. За викладання малолітнім чи неповнолітнім релігійних віровчень у державних або приватних учбових закладах і школах та взагалі за викладання релігійних віровчень з порушенням встановлених для цього правил -

виправно-трудові роботи на строк до одного року.

112. За примусове стягання зборів на користь церковних і релігійних організацій або груп -

виправно-трудові роботи на строк до шести місяців або штраф до трьохсот карбованців.

113. За те, що релігійні або церковні організації привласнять адміністративні, судові чи інші публічно-правові функції і права юридичних осіб, застосовуються до осіб, що вчинили або допустили зазначене порушення, -

виправно-трудові роботи на строк до шести місяців або штраф до трьохсот карбованців.

114. За відправляння в державних і громадських установах та підприємствах релігійних обрядів, а також за вміщення в цих місцях будь-яких релігійних зображень -

виправно-трудові роботи на строк до трьох місяців або штраф до трьохсот карбованців.

115. За перешкоджання відправляти релігійні обряди, оскільки вони не порушують громадського порядку і не супроводяться замахом на права громадян, -

виправно-трудові роботи на строк до шести місяців.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

про співвідношення (ідентичність) статей глави І Особливої частини раніше діючого Кримінального кодексу Української РСР 1927 року і розділу 1 глави І Особливої частини раніше діючого Кримінального кодексу РРФСР 1927 року, якими була передбачена кримінальна відповідальність

за контрреволюційні злочини

Назва статей

Статті кримінальних кодексів

КК УРСР 1927р.

КК РРФСР 1927 р.

Контрреволюційні злочини (поняття)

541

581

Зрада батьківщини

54 1 "а"

58 1 "а"

Зрада батьківщини військовослужбовцями

54 1 "б"

58 1 "б"

Відповідальність повнолітніх членів родини військовослужбовця - зрадника батьківщини

54 1 "в"

58 1 "в"

Недонесення про готовану або вчинену зраду

54 1 "г"

58 1 "г"

Збройне повстання або вторгнення на радянську територію

542

582

Зносини з контрреволюційною метою з іноземною державою

543

583

Надання допомоги міжнародній буржуазії

544

584

Схилення іноземної держави до оголошення війни, інших ворожих дій щодо СРСР

545

585

Шпигунство

546

586

Шкідництво

547

587

Терористичний акт

548

588

Диверсія

549

589

Антирадянська пропаганда і агітація

5410

5810

Організаційна діяльність, спрямована на вчинення контрреволюційних злочинів

5411

5811

Недонесення про контрреволюційний злочин

5412

5812

Активна боротьба проти робітничого класу і революційного руху

5413

5813

Контрреволюційний саботаж

5414

5814

ОСОБОВІ ДОКУМЕНТИ В СПРАВАХ ФОНДУ ф.Р-7641, ОПИС 1

№ з/п

номер справи

назва документу

сторінка

1

2

3

4

1 2

6

а) Свідоцтво про закінчення Безбабним П.С. курсів технікуму Ша-лигинського цукрового заводу, 1937 р. Оригінал

б) Свідоцтво про закінчення Безбабним П.С. Шалигинського сільського училища 1888 р. Оригінал

14

15

3

11

Лист віруючих громадян м. Глухів в Чернігівський облвиконком про надання їм для потреб міста священнослужителя, 1936 р.

9-10

4

17

Лист Миловидову Г.І. з Німеччини,1933 р.

29

5

6

21

а) Особова посвідка Єременка І.В., 1933 р.

б) Фото Єременка І.В., 2 шт.

пакет арк.8

7

28

Річний паспорт Раскосова Ф.І.,1936 р.

7

8

29

Автобіографія Кнуренка Л.Д.

пакет арк.84

9

10

37

а) Листи з ВТТ Кадуріна С.О.

б) Фото, 2 шт.

пакет арк.22

11

41

Листування Лут П.А., 1937 р.

пакет арк.5

12

43

Лист дружини засудженого Скиби Н.Т. на ім'я Михайла Івановича [Калініна] про стан відношення до сім'ї "ворога народу" та прохання реабілітувати чоловіка, 1941 р.

23

13

58

Медична довідка про інвалідність Братуся А.Ф., 1929 р. Копія

32

14

70

Однорічний паспорт Христочевського І.Т., 1937 р.

6

15

71

Посвідка ЗАГС про народження Федька К.М., 30-ті рр. ХХ ст. Оригінал

30

16

75

Лист Яременка з ВТТ, 1933 р. Копія

8

17

86

Бланк з відбитками пальців Сененка Д.І., 1937 р.

23

18

19

20 21

22 23

90

а) Донос на Шевеля О.М., 1937 р.

б) Довідка про нагородження Шевеля О.М. золотим наперсним хрестом, 1935 р. Оригінал, рукопис

в) Реєстраційна картка службовця культу Шевеля О.М.

г) Довідка Орлівської с/р про дозвіл хоронити померлого з попом, 1934 р.

д) Особисті листи на 5 арк. і конверт з адресами

е) Молитвослов рукописний на 8 арк. Рукопис

15

34

35 38

пакет арк.31 39-45

24

91

Заява Чорноівана К.О. правлінню артілі надати допомогу хлібом голодуючій родині, 1937 р.

6

25

93

Лист сина Топчієва Є.С. Сергія додому з північної висилки

5-7

26 27

95

а) Свідоцтво про народження Терещенка І.Є., 1935 р. Оригінал

б) Підписка про невиїзд Терещенка І.Є., 1935 р.

11 14

28

97

Атестат старшого медичного фельдшера Івангородського військового шпиталю Упирова І.І., 1908 р.

9

29

30

31

32

33

34

98

а) Паспорт Фененка А. А.

б) Протокол зібрання єпископів україни 25.01.1928 р.

в) Лист Єпископа Аркадія священику Андрію Фененку

г) Посвідка про нагородження чином протоієрея Андрія Фененка

д) Лист дружині і дочці з ВТТ від 01.12.39 р. Копія

е) Листи-скарги з проханням реабілітації

7-15

17

18 20 45

46, 68-69

35

103

Заява начальнику Дубов'язівського райвідділу НКВС від Баймута Ф.Н. про відмову від сану і релігії з проханням визвати перукаря для постригу, 1937 р.

37

36

111

Фото Журавки Ф.Д., 1937 р., 3 шт.

16-16 а, б

37

38

114

а) Особова посвідка Демченка Д.М., 1929 р.

б) Лист голові колгоспу "Червоний пахарь" Сопітьку від Демченка Д.М. про заготівлю насіння для посадки, травень 1937 р.

пакет арк.33

39

115

Профспілковий квиток Шовкопляса І.Г., 1936 р.

14-19

40

117

Лист про преміювання ув'язненого Дем'яненка А.А. "невеликою посилкою" за високі трудові показники, 1939 р.

26

41

118

Скарга дочки засудженого Бурдун Н.П. Олександри до підвідділу амністії Київського Центрального виконавчого комітету, липень 1938 р.

29-34

42

43

44

45

46

119

а) Профспілковий квиток Конвісара Т.С.,1927 р.

б) Фото Конвісара Т.С.

в) Наказ по 1-й Гренадерській дивізії від 04.08.1911 р. про результати перевірочних іспитів нижчих чинів, що закінчили полкові школи підпрапорщиків. Оригінал

г) Наказ по 1-й Гренадерській дивізії від 10.02.1912 р. про підвищення з унтер-офіцера Конвісара Т.С. до підпрапорщика. Оригінал

д) Довідки різні Конвісара Т.С. за 1927-1937 рр.

23-38 39

40-41 42

45-55

47

125

Перепустка на Охтирський трубний завод з фото Дудника М.С., 1936 р.

28

48

129

Фото Конопленка В.Т., 1937 р.

пакет арк.22

49

135

Донесення начальнику Краснопільського РВ НКВС про стан справ в Краснопільській райсанстанції в 1933-1937 рр.

1-1зв.

50

139

Особова посвідка з фото Лиховида В.П., 1932 р.

17

51

144

Актовий документ на володіння шкіряним заводом з прилеглими землями і будівлями Колот С.І., 1901 р. Оригінал

26

52

148

Профспілковий квиток Казбана П.Г.

18

53

157

Фото Пінчука Д.П., 1937 р. 3 шт.

25 зв.

54

158

а) Довідки про роботу Здоренка П.А.

пакет арк.25-50

49, 50 43-47 29-32

55

56

57


б) Фото Здоренка П.А., 1926 р.

в) Профспілковий квиток

г) Особова книжка

58

59

60 61 62

161

а) Фото Дремлюги І.Д., 1937 р.

б) Полезные сведения для верующего и особенно для народных религиозных общин

в) Посвідка про звільнення від військової служби Дремлюги І.Д. за релігійними переконаннями, 12.01.1921 р.

г) Декрет РНК від 04.01.1919 р. про звільнення від військового обов'язку з релігійних переконань

д) Листи про політичну орієнтацію (Петроград, 1917 р.)

18-19 20-21

23

23 зв. 24-25

63

64

65

164

а) Фото Коробченка П.Є., початок XX ст.

б) Свідоцтво про церковний чин Коробченка П.є., 1927 р.

в) Посвідка ВТТ про відбуття покарання, 1932 р.

перша обкл. зворот 1 2

66 67

166

а) Приміський безкоштовний квиток працівника залізничної дороги Петренка Г.П., 1937 р.

б) Особова посвідка з фото Петренка Г.П., 1937 р.

пакет арк.30

68

167

Посвідка про відбуття покарання Проскурні М.П., 1933 р.

25

69

70

173

а) Плакат біблейського змісту

б) Акварельні картини з написами з Євангелія, 2 шт.

23

24, 25

71

180

Фото Грицай Д.О., 1937 р.

26

72

181

Фото Зубка І.І., 1937 р.

20-22

73

189

Документ на право володіння землею Гриценко Є.І., 1916 р.

52-53

74

191

Фото Глобіна М.Т., 1937 р.

пакет арк.31

75

76

192

а) Знахарські заговори

б) Фото Бандур А.І., 1937 р.

24

40-43

77

78

194

а) Довідка про інвалідність Черкашина Ф.Є.

б) Довідка про закінчення Черкашиним Ф.Є. курсів кагатчиків, 1937 р.

пакет арк.21

79

195

Фото Бало О.П., 1937 р.

26-28

80 81

202

а) Фото Леонтовича І.М., 1937 р., 2 шт.

б) Листівка з Румунії, 1937 р.

27-28 31

82

204

Фото Лаврова-Миртова, Лева Дейча, Бабеля, Ю. Гедя, Каутського

пакет арк.20

83

205

Фото Сліпченка М.Т., 1937 р.

пакет арк.56

84

208

Фото Стеценка Ф.П., 1937 р.

59-61

85

209

Профспілковий квиток Котенка Т.В.

21-26

86 87

215

а) Довідка про відбуття покарання Бойченка Н.Ф., 1933 р.

б) Листування Бойченка Н.Ф.

19

21-24

88

216

Сімейне фото Бондаренка Д.І., 30-ті рр. XX ст.

23

89

90

91

92

93

221

а) Трудовий список овчиннікова Т.П., 1927 р.

б) Посвідчення про закінчення Українських курсів Овчинніковим Т.П.

в) Свідоцтво про закінчення Вовчанської вчительської семінарії, 1905 р.

г) Атестат про закінчення Охтирського повітового училища, 1902 р.

д) Лист з проханням про амністію до Берії, 1939 р.

пакет с.26-29

30-31

94

95

238

а) Вірш невідомого автора про кохання

б) Контрреволюційна листівка Кривущенка Г.Я.

5

6

96

247

Протокол допиту Славочинського В.Б. про к/р шпигунсько-диверсійну організацію в Харківському цукротресті та методи і наслідки її роботи, 1937 р.

12-20

97

249

Однорічний паспорт Федосенка М.й., 1936 р.

7

98

250

Паспорт Пономаренка П.Г., 1936 р.

50-59

99

253

Протокол допиту Бондаренка С.П. про к/р націоналістичну роботу в школі і на селі, методи роботи і її наслідки, 1937 р.

12-19

100

255

Мобілізаційний листок, 30-ті рр. XX ст.

22

101

256

Висловлювання про голодомор Олейникової Н.Й.,1934 р.

15

102

103

104

105

257

а) Колективне фото з Ромасем Г.Н., 20-ті рр. XX ст.

б) Документи заочних курсів бригадирів-пасічників, жовтень 1937 р.

в) Розрахункова квитанція по передплаті на позику Зміцнення оборони Союзу РСР, 1937 р.

г) Мисливський квиток Ромася Г.Н.,1934 р.

27

28-31 35

38-44

106 107

258

а) Членська книжка Пархомівського Робкоопу Чорного І.М., 1931 р.

б) Посвідчення інструктора Всесоюзного перепису, 1937 р.

29-38 43

108 109

261

а) Фото Обозного В.Д., 1938 р., 2 шт.

б) Витяг з протоколу зібрання гласних Сумської Міської Думи від 02.04.1918 р. про охорону міста. Копія

6, 6а 72

110 111 112

266

а) Шлюбне фото Дубини Є.В.

б) Листування Дубини Є.В.

в) Атестат про виконання обов'язків писаря Охтирського повітового поліцейського управління Дубини є.В., 1917 р.

26

29-33 34

113

269

Профспілковий квиток з фото Кулішова М.Г.

108

114

115

274

а) Фото 2 шт.

б) Довідка про невиконання вироку у зв'язку зі смертю ув'язненого Рябцева Д.І.

пакет арк.10 33

116 117

275

а) Фото Рар К.К., 1941 р.

б) Інформація про український національний центр

5

65

118

278

Фото Проценка І.М. і Самуся П.П., 1934 р., 10 шт.

пакет арк.82

119

120

279

а) Фото к/р написів, 1933 р.

б) Фото Чалого М.М., 4 шт.

2-3

пакет арк.48

121 122

286

а) Фото Авдосьєва Т.М., 1934, 1937 рр., 2 шт.

б) Листування Авдосьєва Т.М. з братом, 1924 р.

13, 91 93-99

123

287

Членський квиток "Озет" Оканевського Ф.Ф. з уставом організації, 1936 р.

27-30

124

125

289

а) Фото Кушнерьова В.Г., 1943 р.

б) Довідка сільгоспартілі с. Шалигине про вимушену роботу в поліції односельця Кушнерьова В.Г., 1943 р.

6

30

126

291

Паспорт Янчура М.В., 1936 р.

26-34

127

128 129

300

а) Грамота Сумського заводу ім. Фрунзе

б) Газета "Компресор" заводу ім. Фрунзе від 07.11.1937 р. а) Особове листування Лащ-Завади М.Ф.

57

58

69-72

130

131

132

133

302

а) Фото Приходька А.й., 1949 р.

б) Паспорт Приходька А.й., 1933 р.

в) Військовий білет Приходька А.й., 1930 р.

г) Посвідчення робітника Приходька А.й., 1949 р.

12 зв.

пакет арк.37

134

135

305

а) Довідка про висилку в Північний край в 1933 р. ракітіна І.О., 1936 р.

б) Посвідчення про дострокове звільнення Амелина С.С. з ВТТ у зв'язку з ударною працею і закінченням будівництва каналу Москва-Волга, 1937 р.

17 36

136

309

Фото Сахновського Г.А., 1919 р.

3

137

310

Опис конфіскованого майна і листи про повернення майна Шумілевича С.А.

29, 31

138

139

140

141

142

143

316

а) Фото Штоє А. і Будника В.Р.

б) Вирок офіцерського суду честі

в) Зошити з "державною таємницею" Будника В.Р., 3 шт.

г) Лист Будника В.Р. військовому прокурору

е) Довідка про стан здоров'я Штоє А. (вагітність 6 міс.) від 28.12.1950 р.

ж) Довідка про судимість за крадіжки і спекуляцію

8, 145, 288,

290, 318

343

349

381

352

397

144

318

Стаття-некролог на Твердохлібова О.Д. з газети "Ахтырский день" від 08.10.1918 р. №17

43

145

323

Профспілковий квиток Ставицького М.І., 1933 р.

32-39

146

325

Розрахунковий лист військового відомства на призначення пенсії Кудіну А.Н. з правилами призначення пенсій

24

147

148

331

а) Фото Лупка Д.Г., 4шт.

б) Правила для військовозобов'язаних

пакет арк.17

149

150

333

а) Профспілкові квитки Коновалова С.Ф., 1933 р., 2 шт.

б) Послужний військовий список Коновалова С.Ф., 1921 р.

21-36 37-39

151

152

153

334

а) Фото Ромася С.П., 20-ті рр. XX ст.

б) Облікова картка колишнього білого офіцера Ромася С.П.

в) Довідка з фото зареєстрованого в ДПу колишнього білогвардійця Ромася С.П., 1923 р.

5, 17 3, 13, 17 20

154

335

Протокол допиту Чирви С.С. про мету к/р організації,1937 р.

20-21

155

336

Листування Дяді Д.І. з родичами, 1937 р.

17-22

156

339

Фото Казановського П.П., 1950 р.

8 зв.

157

351

Обвинувачувальний висновок про засудження 7-х чоловік за вбивство 2-х і каліцтво 1-го червоноармійця в 1919 р., грудень 1930 р.

110-114

158

159

354

а) Фото Козлова В.І. (Опре Д.І.), 1917, 1919 рр.

б) Профспілковий квиток Козлова В.І. (Опре Д.І.), 1936 р.

пакет арк.22 27-32

160

355

Фото Усика П.О.,1937 р., 3 шт.

пакет арк.21

161 162

163

164

165

358

а) Посвідчення працівника міськради з фото Ждана П.В.

б) Членська картка члену сільського КНС з витягом зі статуту КНС

в) Особові фото, 2 шт.

г) Фото чинів штабу 25-ї дружини в німецькому полоні в березні 1918 р.

д) Фото генералів царської армії

29-38

166

167

168 169

363

а) Членський білет партії більшовиків-комуністів Зіненка С.Д., 1919 р.

б) Атестат про роботу на Тростянецькому цукровому заводі в 19091915 рр. зіненка С.Д.

в) Стаття з газети "Соціалістична праця" Тростянецького р-ну "Порушник Конституції СРСР", січень 1937 р.

г) Мисливський квиток Зіненка С.Д., 1937 р.

7

8

16

63-70

170

171

172

364

а) Фото Лисого С.А., 1937 р.

б) Паспорт з фото Лисого С.А.

в) Військовий квиток Лисого С.А.

1 обкл. зв.

57-67

68-86

174

175

371

а) Листок прописки з фото Марченко З.Д., 1946 р.

б) Профспілковий квиток Марченко З.Д., 1948 р.

47

48-53

176

372

Витяг з протоколу загальних зборів колгоспників Слоутської с/р від 12.11.1932 р. про виключення з колгоспу "классово-чуждых элементов"

104

177

375

Фото Кобушка А.Х.,1938 р.

150, 151

178

179

376

а) А/р листівки

б) Профспілковий квиток Катькалова Ф.Ф.

37-40 43-48

180

377

Довідка Чернігівської психлікарні від 19.03.1938 р. про стан здоров'я Андрєєва Ю.Б.

53

181

382

Фото Свікіс-Іванової Н.Д., 1943 р.

8

182 183

389

а) Фото Ястремського Г.І. (родинні і групові з драгунами)

б) Послужний список Ястремського Г.І.

пакет арк.25-35

184

394

Паспорт Метли М.Т., 1937 р.

27-36

185

186 187

399

а) Особисте листування Голотяка І.О.

б) Фото різні, 30-ті рр. XX ст., 10 шт.

в) Свідоцтво про народження і хрещення на польській мові, 1938 р.

9-16

89-98

99

188

401

Річний паспорт Поляченка К.М., 1937 р.

32

189

409

Фото Биченка М.С., 1950 р.

7 зв.

190

414

Атестат про неповну середню освіту Гробового О.Є., 1937 р.

43

191

417

Лист в редакцію газети "Плуг і молот" від 07.09.1924 р. про вихід з партії РСДРП меншовиків Цурика С.й.

23

192

420

Фото Карпенка І.І., 1938 р.

78-79

193

424

Фото Хімченко Г.П., 1937 р., 2 шт.

конверт на задній обклад. справи

194

195

426

а) Фото Плисецької В.І., 1937 р., 6 шт.

б) Лист сина Юрія до Берії з проханням звільнити маму, 1939 р.

13-18 24

196

428

Інформація про повстанські загони Шуби, Артамонова, Корнєва і інших та їх діяльність в 1919 р.

36 зв.

197

430

Фото сімейні Хайлука Г.У., 4 шт.

125-128

198

434

а) Фото Сухіненка С.О., 20-30 рр. XX ст.

4

199


б) Облікова картка колишніх офіцерів, військових чиновників на Сухіненка С.о.

3, 16-18 зв.

200


в) Протокол допиту колишнього помічника оперуповноваженого Сумського МВ НКВС в 1937-1938 рр. Крисьєва про методи ведення слідства

80-81

201

437

Фото Зражевської В.К., 1937 р., 2 шт.

38а, 38б

202

438

а) Фото Калніна Ф.А., 1939 р. 2 шт.

162

203


б) Медична довідка Калніна Ф.А., 1939 р.

162

204

446

Витяг з протоколу засідання комісії по чистці апарату за 16.05.1930 р.

7-8

205

447

а) Перепустки з фото Косьминського Б.Т., 1934-1938 рр., 3 шт.

111-117

206


б) Посвідка особи Косьминського Б.Т. з фото, 1935 р.

118-119

207

452

Паспорт Козаченка С.М.

65-74

208

455

а) Фото Міськова В.М., 1941 р., 2 шт.

7

209


б) Фото різні, 16 шт.

пакет арк.147

210


в) Малюнок селянської хати


211


г) Довідки різні, 3 шт.


212

457

а) Залікова книжка командира запасу Мельникова І.М., 1937 р.

51-58

213


б) Паспорт Мельникова І.М., 1935 р.

59-67

214


в) Військовий квиток Мельникова І.М., 1931 р.

68-81

215

466

Витяг з протоколу засідання бюро Недригайлівського Райкому ЛКСМУ від 03.11.1937 р. про виключення Ломоноса з членів ЛКСМ як ворога народу

81

216

469

а) Паспорт Шевченка П.Г., 1937 р.

82

217


б) Профспілковий квиток з фото Шевченка П.Г., 1936 р.

83-88

218


в) Військовий квиток Шевченка П.Г., 1931 р.

89-107

219

471

а) Фото Самсоненка В.М., 1950 р.

7 зв.

220


б) Військовий квиток з фото Самсоненка В.М., 1950 р.

71-96

221


в) Паспорт з фото Самсоненка В.М., 1950 р.

97-104

222

481

а) Заповіт Литвиновського І.Л., 1913 р.

17

223


б) Окладний лист Литвиновського В.І., 1928 р.

18-19

224


в) особова книжка запасного робітничо-селянського червоного флоту Литвиновського, 1925 р.

26-40

225


г) Ходацьке свідоцтво ходока в Сибір Литвиновського В.И., 19.07.1929 р.

42

226

482

а) Листування Снегурівського П.С. з іншими священиками, 20-ті рр. XX ст. Копії

27-36, 42-45, 49

227


б) Доповідні секретних агентів про діяльність священиків церковних общин, 20-ті рр. XX ст.

25, 26, 46-48, 50

228


в) Список релігійної громади Троїцької церкви с. Пірки, 20-ті рр. XX ст. Оригінал

61-73 зв.

229

483

а) Витяг з наказу про звільнення з роботи Тобілевича І.М. через арешт, 1933 р.

2

230


б) Лист дружини Тобілевича І.М. Xрущову, 1956 р.

282

231

486

Свідоцтво про народження Різунова Д.Г., 30-ті рр. XX ст. Оригінал

92

232

488

Інформація про меншовистську і есерівську орг-ції в м. Шостка, повстання 1918 р. в м. Шостка

35-42

233

489

Особисте листування Осипенка С.П.

31-38

234

491

Профспілковий квиток Прянікова І.О.

154-158

235

496

Листування Овечко-Зоревича М.Т. з сином Валентином, 1944 р.

84-88

236

505

а) Посвідчення про лікування Тимченка Г.К. в епідемічному шпиталі м. Одеси від тифу в лютому 1920 р.

10

237


б) Посвідка червоноармійця Київських головних авіамайстерень м. Київ від 1.07.1919 р.

12

238


в) Мандат червоноармійця "Первого советского авиационного отряда" Тимченка Г.К., м. Одеса, 1919 р. 2 шт.

14-15

239


г) Прохання арештованого Тимченка Г.К. в Чернігівську надзвичайну слідчу комісію про добровільну відправку на фронт, 1920 р.

20

240

507

Паспорт Давшана Л.І., 1936 р.

34-42

241

508

а) Свідоцтво помічника паровозного машиніста на ім'я чоловіка Леверової К.Л., 1914 р.

35

242


б) Паспорт Леверової К.Л., 1936 р.

36-44

243


в) Членський білет Всесоюзної спілки винахідників на ім'я чоловіка, 1937 р.

45-50

244

513

а) Ощадна книжка Шамрая Г.М., 1937 р.

98-99

245


б) Паспорт Шамрая Г.М., 1937 р.

100-109

246


в) Трудовий список Шамрая Г.М., 1933 р.

110-115

247


г) Постанова Ради Народних Комісарів Союзу РСР про Трудові списки, 1926 р.

116-122

248


д) Особова книжка запасного РСЧА Шамрая Г.М., 1927 р.

123-128

249

517

а) Перепустка з фото Закорка Б.П., 1937 р.

8

250


б) Перепустка Вороніжського цукрового заводу Закорка Б.П., 1937 р.

9

251


в) Військовий квиток Закорка Б.П., 1931 р.

10-29

252


г) Паспорт Закорка Б.П., 1934 р.

30-39

253


д) Колективне фото Директорів Укрмаслопрому від 7.06.1932 р.

40

254

518

а) Фото Xолопцева В.В., 3 шт.

60-62

255


б) Особові листи від родичів Xолопцева В.В.

63-64

256


в) Паспорт з фото Xолопцева В.В.

65-74

257

519

Військовий квиток Ветошинського В.І., 1929 р.

33-50

258

520

а) Фото, 20-30 ті рр. XX ст.

39, 41

259


б) Листівка з Німеччини Барвінському Г.І., 20-30-ті рр. XX ст.

40

260 261 262

263

264

522

а) Фото Маслова П.Д. і Волкова В.М., 1931 р.

б) Фото Турлаєва А.Ф., 1931 р.

в) Випис про народження Волкова В.М., 1888 р.

г) Випис з метричної книги Волкова В.М., 1918 р.

д) Послужний список Волкова В.М., 1897 р.

234-235 236-239

240

241

243-244

265

523

Фото Новікова І.Д., 1932 р., 2 шт.

19-20

266

525

Довідка про майновий стан Негреби В.Л. в 1918-1932 рр.

6

267

268

526

а) Фото Кислого І.Ф., 1939 р.

б) Матеріали до засудження в 1937 р. за ст.165 Кислого І.Ф.

68 зв. 14-20

269

527

Фото Маркса С.Б., 1942 р.

7

270

271

272

528

а) Автобіографія Касьянова Л.С., 1937 р. Копія

б) Посвідка про відміну служби в Червоній Армії Касьянова Л.С., 1933 р.

в) Листування Касьянова Л.С., 1936-1937 рр.

17 17а

18-19,39-42

273

535

Фото Сіводєдова В.Т., 1942 р., 3 шт.

4-5

274

536

Фото Сіводєдова В.Т., 1941 р., 2 шт.

пакет арк.9

275

537

Фото Лещука Ф.І., 1941 р., 2 шт.

пакет арк.8

276

538

Особистий лист Зіміна К.П., 1935 р.

50

277

545

Відомості про діяльність есерівської орг-ції в м. Шостка в 1918-1937 рр.

37-41

278

279

546

а) Фото Петренка І.Я., 1938 р.

б) Фото Дробилка І.С., 1938 р.

299 а-д 301 а-б

280

550

Паспорт Нагорного X.О., 1937 р.

34-43

281 282

283

284

567

а) Відомості про українізацію Шосткинської Спаської церкви в 1923 р.

б) Заява учнів до Воронізької с/р з проханням відпустити їх вчителя Куца М.О. з-під варти,1930 р.

в) Лист Гриценку М.М. з Російсько-Канадсько-Американського Пасажирського Товариства, 1924 р.

г) Адреси для листування в Північній Америці і Канаді

121-124 зв.

138

139

пакет арк.227

285

286

287

288


д) Список членов общины Покровской церкви с. Воронеж, желающих совершать богослужения на украинском языке и признающих автокефальную Украинскую Православную церковь (не моложе 18 лет.), 1922 р., 4 арк. Оригінал

є) Лист Портянку І.Т. про українізацію на Україні, 1922 р.

ж) Лист про життя в Канаді, 1929 р.

з) Лист Портянку І.Т. про приїзд в с. Вороніж єпископа Степана Орлика-Волинського, 192.. р.

235

246-247

248

251

289

570

а) Відомості про діяльність СВУ в Німеччині і Україні в 1916-1937 рр.

35-43

290


б) Фото Литовки П.Я, 2 шт.

46-47

291

575

а) Паспорт Кривича Т.П., 1935 р.

49-57

292


б) Військовий квиток Кривича Т.П., 1936 р.

58-75

293


в) Членський квиток Xарбінського благодійного товариства Криви

76-83ча Т.П., 1935 р.


294


г) Мандат делегата зльоту ударників Кривича, 1936 р.

84-85

295


д) Сімейні і особові фото Кривича Т.П., 1921-1929 рр.

86-92

296

577

а) Паспорт Овчаренка Ф.І., 1936 р.

57-66

297


б) Профспілковий квиток Овчаренка Ф.І., 1936 р.

67-72

298


в) Військовий квиток Овчаренка Ф.І., 1932 р.

73-86

299


г) Довідка з фото Овчаренка Ф.І. про службу в царській армії, 1923 р.

87

300


д) Свідоцтво про закінчення 4-ри класного міського училища

88

301


є) Свідоцтво про надання права викладати церковний спів, 1914 р.

89

302


ж) Колективні військові фото, 5 шт.

90-93,95

303


з) Особисті фото Овчаренка Ф.І., 3 шт.

94,96-97

304

580

Протокол допиту Компанця Г.І. про створення, мету і діяльність

43-58к/р організації, 1932 р.


305

582

а) Довідки Краснопільської районної філії "Заготзерно" про хід

71-72хлібозаготівель в грудні 1932-січні 1933 рр.


306


б) Xарактеристика с/г артілі ім. Саєнка за 1929-1933 рр. з інформа-

73,74-76цією про куркульські волинки і розвал колгоспу


307

586

а) Витяг з метричної книги,1911 р.

пакет

308


б) Фото, 4 шт.

с. 75-83

309

588

Фото Гудима З.К., 1931 р.

30

310

590

Фото, 2 шт.

27

311

593

Вірш к/р змісту Тімошевського В.А., 1927 р.

284

312

595

Особове фото Юденка М.В., початок XX ст.

21

313

597

Фото Боєва М.В. і Тітяєва Ф.М., 1937 р.

пакет арк.138

314

600

а) Стаття з газети (назва не вказана) '^то перешкоджає роботі

7стахановців", 1937 р.


315


б) Стаття з газети (назва не вказана) "Зривники механізованого

8копання буряків", 1937 р.


316

613

Довідка про вибух на Сумському рафінадному заводі 20.12.1935 р. і

21про його наслідки


317

625

а) Довідка про майновий стан Захарченка В.Д. в 1923-1930 рр.

5

318


б) Xарактеристика на Захарченко В.Д.

7-12

319


в) Умова на соцзмагання Тростянецької зразкової ФЗС ч-2 ім. Лені

27-30на та Кам'янської ШКМ, 1933 р. Копія


320

321

629

а) Паспорт Володарської Г.Д., 1936 р.

б) Сімейні фото Володарської Г.Д., 20-30-ті рр. XX ст.

36-45 46-47

322

630

Акти про конфіскацію майна Володарської Г.Д., 1958 р.

19-20

323

631

Антирадянські вірші Цигикала В.К., 1933 р., 2 шт.

127-128 зв

324

633

Копія к/р листівки зі справи Голуба Т.Є., 30-ті рр. XX ст.

92

325

635

Документи по звинуваченню начальника Краснопільського РВ НКВС Сопільняка О.О. у фальсифікації справи і його покарання, 1956 р.

282-283, 309-310

326

327

328

329

330

639

а) Довідка про членство в Польській колонії в Ялті Підгурського А.Р., 1920 р.

б) Довідка про евакуацію Підгурського А.Р. з санаторію в м. Лодзь, 1918 р.

в) Прохідне свідоцтво Підгурського А.Р., 1917 р.

г) Посвідка Ялтинського Дому Польського, 1926 р.

д) Фото, 4 шт.

24

25

26 27

28-31

331

332

640

а) Донос на служителів культу Смілівського р-ну, 1927 р.

б) Акт медичного огляду Ващенка Ю.М., 1927 р.

26 35

333

334

641

а) Список літератури, вилученої при трусі Зеленського Т.С., 1927 р.

б) Фото групові, 1924 р., 2 шт.

43

48-49

335

336

642

а) Паспорт Максимюка В.К., 1936 р.

б) Квиток на торгівлю Максимюка В.К., 1937 р.

пакет арк.25

337

643

Особове листування Скляревської Т.К.

76-77

338

644

Фото Горбунова М.Є., 1928 р.

33

339

340

646

а) Анонімні листи з погрозами на адресу Топчія П.З., 1934 р.

б) Інформація про діяльність к/р орг-ції СНУК у 1932-1933 рр.

10-18 93-104

341

652

Справа про відшкодування вартості конфіскованого майна


342

343

654

а) Особове листування Прянишнікової П.Т., 1938-1939 р.

б) Лист матері засудженої Прянишнікової П.Т. до Крупської Н.К.

16,18 17

344

655

Приватна Ухвала військового трибуналу Київського військового округу про притягнення до відповідальності за фальсифікацію кримінальної справи співробітників Тростянецького РВ НКВС, 1956 р.

289-290

345

657

Справа про відшкодування вартості конфіскованого майна Перетятька О.Я.


346

659

Фото Левченка В.М., 1937 р.

24

347

660

Донесення в Роменський РВ НКВС про стан роботи в школах Ро-менського р-ну, 1937 р.

139-162

348

349

661

а) Лист-скарга Наркому Внутрішніх справ матері засудженого Зайцева В.Г. і супроводжувальний лист до нього, 1939 р.

б) Лист-заява Прокурору Сумської обл. від Зайцева В.Г. з проханням реабілітації і описом методів ведення попереднього слідства, 1955 р.

75-77 180-184

350

662

Фото Зайцева В.Г., 40-50 рр. XX ст.

90

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

672

а) Військовий квиток з фото Гризодуба Г.П., 1948 р.

б) Тимчасове посвідчення з фото Гризодуба Г.П., 1947 р.

в) Фото Гризодуба Г.П., 1947 р.

г) Військовий квиток з фото Чельмака Я.І., 1947 р.

д) Паспорт Чельмака Я.І., 1948 р. є) Фото Чельмака Я.І.

ж) Військовий квиток з фото Берюха С.Я., 1947 р.

з) Тимчасове посвідчення Берюха С.Я., 1946 р. і) Фото Берюха С.Я., 1949 р.

к) Тимчасове посвідчення з фото Галича С.В., 1948 р.

1-26

27-28

29-30

32-57

58-65

66-67

69-94

95-96

97-98

99-100

361

673

Розписка про одержання трудового списку (без прізвища) розстріляного чоловіка Івченка М.Д.

65

362

363

674

а) Акт криміналістичної експертизи

б) Матеріали по покаранню слідчого справи Кучеренка П.Г.

41-44

47-48, 75-77, 81

364

676

Стаття сількора "Крестьянской газеты" с. Сопич Червоного р-ну про шкідництво колишнього голови колгоспу "12 лет Октябрьской революции" Герасименка Ф.М., 1937 р.

106-110

365

677

Відомості про "фольксдойче" м. Суми (з протоколу допиту Гру-нарт А.П за 23.03.1944 р.)

10-11,14

366

681

Фото Чернявого К.О., 1928 р.

2 зв.

367

682

Брошура Карла Радека "Абиссиния, как она есть", 1935 р. Оригінал

113-121

368

369

692

а) Відомості про працю, внутрішній устрій, права та інше в артілі "Труд" до 1923 р. (колишня община "Xристове Братство" Верхньо-сироватського монастиря), 1929 р.

б) Стаття з харківської газети від 13.02.1929 р. "Лозунги и факты" про артіль і її керівництво

41-57 95

370

698

Фото Імшенецького Ф.О., 1934 р.

4

371

703

Постанова засідання Дубов'язівського РК КП(б)У від 18.12.1935 р. про виключення Литвиновського з партії

68

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

706

а) Статті з газети "Сумський вісник", 1942 р., 2 шт.

б) Посвідка про роботу на німецькій мові, 1943 р.

в) Патенти на право виробництва художніх виробів, 3 шт.

г) Документи медичних обстежень Бєлого Л.Ф., 1942-1943 рр.

д) Тимчасове посвідчення з фото Бєлого Л.Ф. є) Документи платіжних повідомлень

ж) Посвідка про шлюб Бєлого Л.Ф. і Борисенко Н.Л., 1939 р.

з) Картка явки на біржу праці Бєлого Л.Ф., 1942 р. і) Трудова книжка Бєлого Л.Ф., 1939 р.

к) Свідоцтво про звільнення від військового обов'язку Бєлого Л.Ф., 1940 р.

л) Родинні фото Бєлого Л.Ф., 4 шт.

101, 102 169

170, 187, 188

171,172, 182,189 173-174 175-181 183

185-186 192-209 209-210

212-215

383

708

Витяг з постанови політтрійки Шосткинського р-ну від 28.04.1931 р. про економічні покажчики куркульських господарств

6

384

712

Довідка про майновий стан Кулика Т.К. в 1918-1931 рр.

27

385

716

Довідка про майновий стан Бєлокопитова Н.Р. в 1918-1931 рр.

36

386

718

Фото Макарова І.П. 2 шт., Ліфшица П.І. 2 шт., 1931 р.

26-27

387

718719

Матеріали по справі к/р орг-ції на Сумському заводі ім. Фрунзе


388

723

Фото Шевченко І.П., 1931 р.

22а

389

390

732

а) Витяги з судових присудів Боровика О.І., 5 шт.

б) Фото Боровика О.І.,1930 р.

26-30 32 зв.

391

734

Довідка про майновий стан Нечвоглода П.Г. в 1910-1930 рр.

13

392

393

394

395

396

397

736

а) Свідоцтво на право викладання Попову Ю.Ю. предмету "Кооперація", 1922 р.

б) Випис про шлюб Попова Г.Г., 1925 р.

в) Копія метричної довідки Попова Ю.Ю., 1921 р.

г) Посвідчення про те, що Попов Ю.Ю. може вести роботу українською мовою, 1929 р.

д) Військовий квиток Попова Ю.Ю., 1937 р.

є) Книжка страхувача хатньої робітниці Попова Ю.Ю., 1930 р.

40

46

47 61

64-81 82-91

398

738

Довідка про майновий стан Черкашина П.М. в 1915-1930 рр.

37

399

400

739

а) Копія витягу з метрик про народження сестер і братів Шмариги Б.В., 1931 р.

б) Фото Шмариги Б.В., 3 шт.

65

67-69

401

402

743

а) Фото Смолія Г.І. і Усенко П.І., 1930 р.

б) Фото Михайліченка М.М. і Заславця К.Ф., 1929-1930 рр.

139

140

403

751

Інформація про ШПВУ

25

404

753

Інформація про діяльність політбанди Трохова в 20-30 рр. XX ст.

53-58

405

406

754

а) Фото Піпко-Тріус М.Є., 1938 р.

б) Присуд по звинуваченню чоловіка Піпко-Тріус М.Є. до розстрілу, 1937 р.

17-18 51

407

408

756

а) Інформація про "Вільне козацтво" і банду Скубовських в м. Кро-левець в 1917-1918 рр.

б) Акт медогляду Трипольського О.С., 1929 р.

20 зв. 31

409

757

Фото Новака А.О., 1929 р.

1 обкл. зв.

410

758

Фото Бренька С.І., Літоренка М.Т., Дейнеки Г.Я, 1929 р.

44-46

411

762

Фото Шевченка Я.Т., 2 шт.

10-11

412

764

Фото Гришка І.О., 1949 р.

10-11

413

765

Фото Солода П.З., 1949 р., 2 шт.

9

414

776

Довідка з фото Кривогуза П.Л. про відбування терміну ув'язнення з 01.02.1933 р., 1936 р.

2

415

416

777

а) Фото Павлюк К.Ф., 1937 р.

б) Довідки про медичний огляд Павлюк К.Ф., 1937 р.

13

13а, 13б

417

779

Стаття з газети за 26.06.1929 р. "Сектанти живими лізуть до бога, а на землі - годують братів прілим хлібом"

3

418

784

Фото Левинського І.й. 1929 р., 2 шт.

34

419

792

Фото Бурковського Є.І., 1929 р.

24

420

793

Фото Старогурського П.М., 1929 р.

38

421

422

794

а) Паспорт Козацького О.О., 1936 р.

б) Фото Козацького О.О., 2 шт.

пакет арк.21-29

423

795

Фото Щоми С.С., 1929 р.

22

424

810

Плакат "Ленін на трибуні". Оригінал

58

425

426

427

428

815

а) Довідка про майновий стан Пашкових в 1915 р.

б) Метрична довідка Пашкова Г.І., 1919 р.

в) Довідки, посвідчення про місця роботи

г) Посвідка про утримання з червоноармійця Пашкова кожного місяця дводенного пайка на користь голодуючих, 1922 р.

7

пакет с.55

429

430

431

432

433

816

а) Xарактеристика Росинського М.Є. з місця роботи, підписана директором Роменського архіву Стетюхою

б) Стаття з газети "Роменський день" "Декларация Объединённой еврейской социалистической рабочей партии"

в) Архівна копія про вибори в повітову земську управу

г) Довідка ІІІ відділу ОДПУ про діяльність свого секретного співробітника, 30-ті рр. XX ст.

д) Партквиток ЄКРП "Паолей-Цион"

9

91

106 108

142-143

434

435

819

а) Акт про смерть в лікарні Сумської в'язниці перед розстрілом Бондаря В.С., 1938 р.

б) Матеріали по звинуваченню в фальсифікаціях кримінальних справ і незаконних методах ведення слідства Кудринського О.І., 1956 р. Копія

62

84-96

436

823

Інформація про куркульське угрупування в с. Дунаєць в 1925 р. і його діяльність

119

437

825

Про хід землеустрою в с. Юнаківка в 20-х рр. XX ст.

52-56

438

828

Листування Якименка Г.І., 1926-1927 рр.

13-17,37

439

440

831

а) Протокол загальних зборів членів КНС с. Буринь від 14.12.1928 р. з інформацією про антирадянське куркульське угрупування

б) Інформація про передачу дерев'яної церкви під школу семирічку в с. Буринь в 1928 р.

27

27 зв.

441

442

443

832

а) Документи по вилученню майна, залишків хліба, 1929 р.

б) Інформація Володимирівської с/р за червень 1929 р. про виявлення і вилучення у Орлова І.М. закиданих землею і сміттям 21 пуду пшениці і борошна, 1929 р.

в) Про хід хлібозаготівель в с. Володимирівка Юнаківського р-ну в 1929 р.

11-13, 29,

36-37

31

43

444

445

833

а) Витяги з газети "Радянське життя", 1928 р.

б) Стаття з газети "Радянське життя", 1929 р.

21-23 24

446

840

Політичний і економічний стан с. Кам'янка Лебединського р-ну в 1919-1929 рр.

2-3, 57-58

447

448

449

844

а) Малюнок олівцем "Савуренко підкуплює бідняків", 1929 р.

б) Вірш "Сподівається" про Савуренка, 1929 р.

в) Маленькі оповідання про Почепцова А.Р. "Він теж готується", "Не вдалося"

49

50

51-52

450

845

Посвідчення помічника завідуючого охтирською міською міліцією за 1.04.1920р. Копія

31

451

851

Фото Благія К.М., 1929 р.

15

452

852

Перелік книжок, переданих Грудочкою-Головач І.С. до Горобівсь-кої хати-читальні, 1929 р.

7

453

858

К/р листівка, 1929 р.

6

454

455

860

а) Стаття з газети."Плуг" - "Куркульська помста", 1929 р.

б) Листування Доценка А.І.

30

35-37

456

457

861

а) Посвідки про місце служби Максименка І., 1929 р.

б) Фото "Самодержця" Михайлівського споживтовариства Макси-менка І.І., 20-ті рр. XX ст.

91-92 108

458

862

Клопотання односельців Чайки В.Г. про звільнення його з-під варти, 1929 р.

40

459

867

Паспорт Самосуда Є.Г.

32

460

874

Фото Шевченка М.К., Бігуна Г.А., Пічіка Г.В., 1928 р., 5 шт.

пакет арк.121

461

462

463

876

а) Витяг з протоколу засідання бюро Глухівського РК КП(б)У від 30.08.1936 р. про виключення з партії Клочко(ва) І.І.

б) Фото, 2 шт.

в) Архівний витяг засідання партколегії Чернігівської обл. КК КП(б)У про видачу хліба потребуючим, 26.03.1933 р.

104

115-116 173

464

877

"Заём Свободы", 1917 р.

12

465

466

467

468

878

а) Військовий квиток СРСР Брика Е.Ф., 1934 р.

б) Паспорт Брика Е.Ф., 1937 р.

в) Профспілковий квиток з фото Брика Е.Ф., 1936 р.

г) Військова книжка на чеській мові Брика Е.Ф., 1930 р.

пакет с.85

469

470

882

а) Донос на Нікітіна М.А.

б) Донос на Онуфрієнка Г.І.

4

7-8

471

472

883

а) Характеристика Шостенка І.І. з Харківського держтеатру "Русской драмы", 1940 р.

б) Довідки про місце роботи Шостенка І.І.

31

32-33,37-42

473

474

884

а) Фото олексенка С.А., 1928 р.

б) Фото омельченка М.К., 1928 р.

103 105

475

885886

Відомості про діяльність сіоністської організації м. Суми в 20-30-х рр. ХХ ст.


476

477

892

а) Характеристика про роботу і переведення з посади завідувача цегельним заводом на посаду інструктора по бурякосіянню Берзе Е.Я., 1935 р.

б) Акт про знищення троцкістсько-зінов'євської літератури

19 43

478

900

Фото Давидова І.М., 20-ті рр. ХХ ст.

31

479

480

901

а) Паспорт Булатіна С.П., 1936 р.

б) Вимога на перевезення за рахунок оДПу Булатіна С.П., 1937 р.

38-47 49

481

905

Фото Фесенка І.Ф., 1928 р.

14

482

906

Фото Поляченка І.О., 1928 р.

2

483

907

Листування Сахариленка С.К.

106

484

485

911

а) Паспорт Короткевича Г.С.

б) Фото, 6 шт.

73-78

пакет в кінці справи

486

916

Профспілковий квиток з фото Дорди Д.П., 1936 р.

49-53

487

920

Фото Упирова М.І., 1927 р.

1

488

489

923

а) Фото Тараненка М.Р., 1932 р.

б) Послужний список Тараненка М.Р., 1923 р. Копія

15

30-31 зв.

490

491

924

а) Паспорт Говоровського А.й., 1936 р.

б) Профквиток з фото Говоровського А.й., 1936 р.

109-117 118-121

492

493

494

925

а) Профквиток Жарневича К.А., 1936 р.

б) Особова книжка запасного РСЧА Жарневича К.А., 1927 р.

в) Паспорт Жарневича К.А., 1936 р.

25-30 31-38 39-48

495

496

926

а) Шкільні свідоцтва на польській мові Малиновського Є.В.

б) Фото, 2 шт.

74-79 80-81

497

498

499

931

а) Профквиток Сосновського й.А., 1936 р.

б) Паспорт Сосновського й.А., 1936 р.

в) Паспортна книжка Сосновського й.А., 1913 р.

41-46 47-56 57-70

500

933

Фото Андрієвського Ф.Ю., 1941 р.

5, 40

501

936

Акт обстеження колгоспів Миропільського р-ну в жовтні 1937 р.

24-27

502

503

504

505

506

507

508

509

937

а) Профквиток Кашпуровської М.М.

б) Паспорт Кашпуровської М.М.

в) Свідоцтво Роменської управи на право приватної лікарняної практики Кашпуровської М.М., 1943 р.

г) Посвідчення про надання Кашпуровській М.М. ступеню лікаря, 1914 р.

д) Довідки німецькою мовою

є) Купча на землю Кашпуровських, 1843 р.

ж) Листи, копії листів, характеристики

з) Повідомлення про смерть сина, 1945 р. Копія

26-31 32-41

42

43

45-49 46

82-96,99110,117120,126 121

510

938

Довідка ЦДАОР про дезертирство в 1919 р. Ващенка І. з Денікінсь-кої армії, 1958 р.

54

511

512

939

а) Паспорт Гордія Д.Я., 1936 р.

б) Військовий квиток Гордія Д.Я., 1932 р.

63-72 73-91

513

943

Фото Чабана В.Ю., 1943 р.

6

514

945

Фото Кандиби В.П., 1943 р.

6

515

946

Фото Рудь П.С., 1926 р.

55

516

517

518

947

а) Паспорт Сафронова Я.І., 1936 р.

б) Військовий квиток Сафронова Я.І., 1933 р.

в) Профквиток з фото Сафронова Я.І., 1936 р.

31-38

39

40

519

948

Стаття з газети "Брива Даугава" (Латвія)

58

520

950

Політичний анекдот, 1938 р.

5

521

522

952

а) Особове листування Іващенка М.Д.

б) Опис майна Іващенка М.Д., 1934 р.

пакет арк.7

523

524

525

526

958

а) Свідоцтво про народження Мартинюка В.І. на польській мові, 1927 р.

б) Особові листи Мартинюка В.І., за 1927 р. і 1937 р.

в) Посвідка на зброю Мартинюк В.І., 1933 р.

г) Довідка на польській мові, 1927 р.

пакет с.40

527

961

Фото Костюкевича Г.Ф., 30-ті рр. ХХ ст.

528

529

530

962

а) Особовий лист про роботу в школі Іванова І.І.

б) Направлення Іванова І.І. на Колиму, 1937 р.

в) Фото Іванова І.І., 1937 р.

32 62 64

531

532

966

а) Паспорт Ричкаля П.М., 1936 р.

б) Профквиток Ричкаля П.М., 1936 р.

32-40 41-46

533

968

Паспорт Калініченка П.Ф.

22-30

534

969

Фото Красікова О.П., 1937 р.

30а-30в

535

975

Листівка "До батраків, бідняків та середняків с. Плавинище", 1930 р.

20

536

990

Матеріали допиту колишнього помічника оперуповноваженого 3 відділу УДБ Сумського міськвідділу НКВС Крисьєва Н.Ф. про незаконні методи ведення слідства, 1956 р. Копія

54

537

996

Паспорт Гоми К.Т., 1937 р.

13-22

538

539

999

а) Заява односельців про діяльність Куца С.І. в 1918-1930 рр.

б) Витяг з протоколу засідання бюро Сумського МК КП(б)У від 29.04.1937 р. про виключення Куца С.І. з партії

1 2

СПИСОК РЕПРЕСОВАНИХ РЕЛІГІЙНИХ ДІЯЧІВ

Агілов Степан Федотович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 24/

Асмолов Микола Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 835/

Бабенко Йосип Степанович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 186/

Баймут Федот Микитович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 103/

Безкоровайний Роман Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 682/

Безкоровайний Федір Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 295/

Бондарєва Євдокія Прокопівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 692/

Брикун Аникій Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Бурковський Євгеній Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 792/

Ващенко Юхим Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 640/

Воробей Гнат Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 823/

Вялков Андрій Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 780/

Гаврильченко Василь Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Гец Гнат Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 173/

Горбенко Федір Павлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 678/

Грудочка-Головач Ілля Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 852/

Губенко Семен Пантелеймонович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Гудзенко Василь Омелянович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Довгопол Андрій Наумович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 619/

Довгополий Микита Захарович

/ф.Р-7641, оп.1, спр.322/

Довженко Іван Захарович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 110/

Дремлюга Іван Данилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 161/

Дудченко Яків Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 835/

Жуков Василь Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Забара Кузьма Петрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Зеленський Тимофій Степанович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 641/

Зікратов Іван Олександрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 779/

Зімбалевський Дмитро Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 285/

Зімокос Єфросинія Іванівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 692/

Знобей Микола Гаврилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Зражевський Іван Фролович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Карпусь Єфросинія Іванівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 245/

Катькалов Федір Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 376/

Кисель-Киселенко Олена Григорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 679/

Коваленко Дмитро Євдокимович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 778/

Козинець Юхим Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Кольченко Роман Опанасович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 831/

Коробченко Прокопій Єлисейович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 164, 684/

Краснощьок Максим Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр.254/

Кречетов Яким Матвійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 25/

Крєпак Марія Хомівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 330/

Кульчицький Сергій Гаврилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 341/

Ладенко Максим Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 137/

Лазаренко Григорій Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Лазаренко Пантелеймон Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Лазаренко Юхим Володимирович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Леонтович Іван Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 202/

Лиховид Василь Петрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 139/

Ліхошва Федір Омелянович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 746/

Лопа Іван Юрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 785/

Лосунов Роман Дмитрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 12/

Лукашевич Яків Миколайович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 11/

Лютий Антон Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 783/

Макаренко Опанас Трохимович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Максименко Федір Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Мантур Іван Амосович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Мельник Федір Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 801/

Миловидов Григорій Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 17/

Миронович Микола Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Мирошниченко Василь Матвійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 260/

Моісеєнко Юхим Ілліч

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 16/

Молибог Яків Данилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 225/

Науменко Сергій Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Недбай Іван Пилипович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 18/

Оводов Яким Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Одиниця Сидір Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 131/

Остапенко Федір Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 130/

Павлова Ольга Володимирівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 857/

Палєчний Василь Кіндратович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Підопригора Григорій Олексійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 224/

Поляченко Кіндрат Микитович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 401/

Рибкін Павло Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 84/

Риженко Митрофан Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Рогальський Василь Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 759-767/

Рознятовська Софія Матвіївна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 276/

Савченко Максим Євгенійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Свинаренко Семен Вікторович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Сидоренко Роман Мойсейович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 779/

Снегурівський Петро Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 482/

Старогурський Петро Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 793/

Степаненко Олександр Петрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 126/

Стеценко Юхим Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 350/

Темченко Хома Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 936/

Тітаренко Євгеній Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 779/

Токарь Василь Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 801/

Тонконогов Микита Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 248/

Ушаков Вукол Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 147/

Федосенко Микита Йосипович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 249/

Фененко Андрій Аркадійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 98/

Фурдило Леонтій Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 843/

Хабенко Павло Дмитрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Хвостікова Парасковія Тимофіївна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 692/

Церковницький Микола Олександрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 530-534а/

Чернявський Кесарій Омелянович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 681/

Чернякова Ксенія Григорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 88/

Чернякова Наталія Єгорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 2/

Чернякова Парасковія Єгорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 1-а/

Чернякова-Приміна Акулина Євдокимівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 1/

Шевель Олімпій Миколайович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 90/

Шевцов Федір Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 89/

Шевченко Петро Трохимович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Шершень Ілля Степанович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Шишлевський Микола Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Шкумат Євген Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 293/

Шовкопляс Іван Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 115/

Шульга Іван Матвійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Щома Пилип Гаврилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 193/

Якуш Андрій Євсейович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Ярмак Дмитро Федотович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 160/

Ястремський Георгій Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 389/

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

а/р

- антирадянський

арк.

- аркуш

відділ ЗАГС

- відділ запису актів громадянського стану

ВКП(б)

- Всесоюзна Комуністична партия (більшовиків)

ВМП

- вища міра покарання, розстріл

вол.

- волость

ВТТ

- виправно-трудовий табір

гУб.

- губернія

ГУДБ

- Головне управління державної безпеки

ДАСО

- Державний архів Сумської області

ДПУ

- Державне політичне Управління

друга категорія

- різні терміни ув'язнення

ЄВОСМ

- Єдина Всеросійська організація сіоністської молоді

ЄКРП

- єврейська комуністична робітнича партія

зв.

- зворот

ЗЗ УРСР

- зібрання законів УРСР

ЗУ УРСР

- зібрання указів УРСР

к/р

- контрреволюційний

КВЖД*

- Китайсько-Східна залізниця

КДБ

- Комітет державної безпеки

КК

- кримінальний кодекс

КПВРЗ

- Конотопський паровозо-вогоноремонтний завод

КПЗУ

- Комуністична партія Західної України

кпк

- кримінально-процесуальний кодекс

м.

- місто

МВ

- міський відділ

МВС

- Міністерство внутрішніх справ

МДБ

- Міністерство державної безпеки

МТС

- машинно-тракторна станція

нквс

- Народний комісаріат внутрішніх справ

НСШ

- неповна середня школа

обкл.

- обкладинка

обл.

- область

ОДПУ

- Об'єднане Державне політичне управління

Озет

- товариство з земельного устрою працюючих євреїв в СРСР

орг-ція

- організація

ОУН

- Організація Українських Націоналістів

перша категорія

- розстріл, вища міра покарання

ПП

- повноважний представник

пом. нач. відділення

- помічник начальника відділення

ПУСД

- партія українських соціал-демократів

Р.

- рік

РВ

- районний відділ

РВНО

- районний відділ народної освіти

РКП

- Російська комуністична партія (більшовиків)

р

- район

рнк

- Рада Народних Комісарів

РОА*

- Русская освободительная армия

РОВС*

- Русский общевоинский союз

рр.

- роки

РСЧА

- робітничо-селянська Червона армія

с.

- село

с.-д.

- соціал-демократ

с/р

- сільська рада

СВУ

- Спілка визволення України

СВУ

- Спілка визволення України

Севостлаг*

- Північний трудовий табір

СНУК

- Спілка нової української культури

Соз

- Спільний обробіток землі (товариство)

СРСР

- Союз Радянських Соціалістичних Республік

СШ

- середня школа

Тсоавіахім

- Товариство сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву СРСР

УВО

- Українська військова організація

УДБ

- Управління державної безпеки

УНКВС

- Управління Народного комісару внутрішніх справ

УПСР

- Українська партія соціалістів-революціонерів (есерів)

УРСР

- Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСДРП

- Українська соціал-демократична робітнича партія

УСС

- Українські січові стрільці

ХО

- Харківська область

хут.

- хутір

ЦВК

- Центральний виконавчий комітет

ШПВУ

- Штаб повстанських військ України

__________________________